Besøk våre

lokalmat arrangement

Matmarked Pellestova –
18. og 19. september 2021

Matauk-festival Lillehammer – 1. og 2. oktober 2021

Fårikåluke i Ringebu (uke 40)

Høstmarked Jevne Gård –
8. og 9. oktober 2021

Julemarked Jevne Gård –
11. og 12. desember 2021