Besøk våre

lokalmat arrangement

Matmarked Pellestova –
17. og 18. september 2022

Matauk-festival Lillehammer – 7. og 8. oktober 2022

Fårikåluke i Ringebu (uke 40)

Høstmarked Jevne Gård –
8. oktober 2022

Julemarked Jevne Gård –
10. desember 2022