Om Matrute Gudbrandsdal

Matrute Gudbrandsdalen er et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmat (lokalmatprodusenter), Nasjonalparkriket og Visit Lillehammer (reiselivet) om videreutvikling av gode lokale mat- og drikkeopplevelser for våre gjester!

I Gudbrandsdalen byr på ekte og rene smaker. Den friske lufta og det rene vannet gir grobunn for gode smaker av fjell og vidde.

Bærekraftig produksjon er viktig og naturlig for oss, slik vi har gjort det i generasjoner. I Matrute Gudbrandsdal er vi opptatt av at maten skal ha identitet. Lokal matproduksjon tar vare på kulturarven, og bidrar til lokal verdiskapning.

Bli med på en reise, og smak deg gjennom Gudbrandsdalen – fra Lillehammer i sør til Dovre i nord!

 

Blir du med på reisen?

Ta kontakt med
Matrute Gudbrandsdal

Kriterier for spisesteder

For å bli en del av Matrute Gudbrandsdal, og være et anbefalt lokalmat spisested har vi satt noen minimumskriterier;

  • Spisestedet har minimum 2 retter på menyen hvor hovedingrediensen er produsert i regionen, og serverer minimum én lokal signaturrett fra regionen.
  • Spisestedet har minimum 3 lokale drikkealternativ på menyen (eksempelvis øl, sider, juice, akevitt).
  • Spisestedet har målsetting om å benytte min. 20% lokale råvarer fra matprodusenter/leverandører i Gudbrandsdalen.
  • Lokale produkters/råvarers opprinnelse synliggjøres på menykartet eller buffeen.
  • Spisestedet formidler råvarens tilhørighet og historie
  • Spisestedet prioriterer å heve de ansattes kompetanse i historiefortelling, produktkunnskap etc.
  • Spisestedet har faste åpningstider (gjennom året eller i sesong).
  • Spisestedet har Smilefjes fra Mattilsynet.